Privatlivspolitik

Oplysning om min behandling af de personoplysninger, jeg indsamler om dig

1. Dataansvarlig

Hos

Trine Stengade Kostvejleder og Personlig træner

Klokkekildevej 56, Buresø

3550 Slangerup

CVR nr. 36 65 92 03

Tlf. 40 96 05 10

mail: mail@trinestengade.dk

er jeg Trine Stengade dataansvarlig.

Jeg bekræfter, at jeg er bekendt med Persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

2. Behandling af personoplysninger

Som kunde hos Trine Stengade Kostvejleder og Personlig træner skal du give samtykke til indsamling og behandling af både almindelige og personfølsomme oplysninger

2.1. Kundeforhold i 1:1 konsultationer og holdkonsultationer

Almindelige personoplysninger:

Som kontaktoplysninger er der brug for følgende oplysninger: Navn, e-mail og telefonnummer.

Disse kontaktoplysninger behandles endvidere i regnskabsmateriale.

I forbindelse med 1:1 samt hold-konsultationer kan der blive behov for oplysning om alder og højde.

Personfølsomme oplysninger:

Foto i forbindelse med gennemførelse af 1:1 sessioner (kostomlægning og eller personlig træning) eller holddeltagelse samt helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over status og udvikling. Formålet hermed er at kunne tilpasse den individuelle vejledning til den enkelte kunde.

Jeg anvender ExorLive til udarbejdelse af træningsprogrammer. Personoplysninger i form af navn og e-mailadresse registreres i ExorLive. Der er indgået databehandler-aftale med Exor-live.

Der videregives og sælges ikke personoplysninger til 3. part.

2.2. Nyhedsbreve

I forbindelse med tilmelding til modtagelse af nyhedsbreve, er det ved sign-up bokse tydeliggjort, at du ved afgivelse af mailadresse giver samtykke  til at modtage nyhedsbreve. Nyhedsbreve kan til enhver tid afmeldes. Mulighed herfor findes i bunden af alle afsendte nyhedsbreve. For at sikre, at kun de personer, der ønsker at blive skrevet op til nyhedsbreve, bliver registreret på mine nyhedsbrevslister, benyttes et dobbelt-sign up system, hvorfor den ønskede e-mail-adresse skal bekræftes før registrering.

Jeg opbevarer e-mailadresser til nyhedsbreve hos MailChimp. MailChimp overholder GDPR´s retningslinjer

2.3. Facebook

Der opsamles ikke data om Facebook-følgere til brug for markedsføring.

Deltager du i en lukket facebook-gruppe kan du til enhver tid framelde dig denne. Lukning af facebookgrupper sker i henhold til indgåede aftaler med medlemmerne heraf.

3. Datasikkerhed

Alle personoplysninger og følsomme oplysninger opbevares i henhold til retningslinjer fra GDPR.

Af praktiske årsager vil sletning af personfølsomme oplysninger blive slettet senest ved udløb af det kalenderår, hvor seneste konsultation har fundet sted med mindre andet aftales.

Personoplysninger til brug for regnskab opbevares i henhold til lovgivning.

4. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når jeg behandler personoplysninger om dig:

  • retten til at blive oplyst om behandling af data
  • retten til indsigt i egne personoplysninger
  • retten til berigtigelse
  • retten til sletning
  • retten til begrænsning af behandling
  • retten til udlevering af data
  • retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod min behandling, ved at henvende dig til mig – kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

5. Ændringer

Jeg forbeholder mig ret til at foretage ændringer af Persondatapolitikken fra tid til anden. Den til enhver tid gældende Persondatapolitik vil være tilgængelig på hjemmesiden trinestengade.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Senest opdateret: 31. maj 2018